top of page

UCI-A2519SCN

UCI-A2519S.jpg

产品规格

直发器

AC 100〜240V / 50-60Hz

120℃〜230℃

Flat

 

产品特色

-时尚设计,外型新颖的专业款式
-安全设计闲置一小时后自动关机
-数位式温度显示及调整(120〜230℃)
-附有加热板锁确保收存安全
-移动式加热板防止秀发被拉扯

離子夾說明-簡體版-01.jpg

相关产品

UCI-A2519SCN

UCI-A2519SCN

UCI-A2591PCN

UCI-A2591PCN

UCI-A2540

UCI-A2540

UCI-A2534

UCI-A2534

UCI-A2527

UCI-A2527

UCI-A2519

UCI-A2519

bottom of page