UN-A1454

产品规格

1,800W(韩国规格)

交流220V / 60Hz

四段滑动式开关,可折叠的把手

 

产品特色

-1800W大功率,造型轻松不费力
 - 离子护发科技,让发质柔顺自然
 - 冷风按键,能快速切换热冷风
 - 可折式握把,携带收纳皆方便

相关产品

UN-A1324

UN-A1324

UN-A1454

UN-A1454

UN-B1453

UN-B1453

UN-A1440

UN-A1440

UN-B1424

UN-B1424

UN-A1325

UN-A1325