top of page

UCI B2955

产品规格

​直发器

AC 220V / 60Hz

120℃〜220℃

Flat

 

产品特色

-移动式加热板防止秀发被拉扯

-六段温度设定适合不同发质

-附有加热板锁确保收存安全

-安全设计闲置30分钟后自动断电

相关产品

UCI-B2956

UCI-B2956

UCI-B2955

UCI-B2955

UCI-A2711

UCI-A2711

UCI-A2590

UCI-A2590

UCI-A2540

UCI-A2540

UCI-A2534

UCI-A2534

bottom of page