top of page

UCI A2711

产品规格

Styler

AC 220V / 60Hz

200℃

Round

 

产品特色

-直发和卷发双机一体,能够短时间内做出不同造型
-加热板的陶瓷涂层能把对头发的损伤降至最低
-移动式加热板防止秀发被拉扯
-360度旋转,电线不纠结

相关产品

UCI-B2956

UCI-B2956

UCI-B2955

UCI-B2955

UCI-A2711

UCI-A2711

UCI-A2590

UCI-A2590

UCI-A2540

UCI-A2540

UCI-A2534

UCI-A2534

bottom of page