UCI-B2506

相关产品

产品规格

UNIX迷你波浪卷发棒

Styler a.c 220V / 60Hz

145℃~155℃Round

产品特色

- 更轻巧的设计,便利性更佳

- 安全钮确保头发不伤害

- 轻松快速拥有动人卷发

-360度旋转,电线不纠结

UCI-A2305

UCI-A2305

UCI-A2502

UCI-A2502

UCI-A2501

UCI-A2501

UCI-A2507

UCI-A2507

UCI-A2504

UCI-A2504