top of page

UCI A2410

产品规格

直发器

AC 220V / 60Hz

100℃〜200℃

Flat

 

产品特色

-加热板的奈米钻石涂层能把对头发的损伤降至最低
-LED温度指示灯(100〜200度)
-安全设计闲置一小时后自动断电
-360度旋转,电线不纠结
 

相关产品

UCI-A2410

UCI-A2410

UCI-A2402

UCI-A2402

UCI-B2356

UCI-B2356

UCI-B2355

UCI-B2355

UN-A1564

UN-A1564

UN-A1565

UN-A1565

bottom of page