UB-A9504

产品规格

UNIX迷你去硬皮机

双模式
可拆式刮刀
智慧式照明灯
充电式设计

 

产品特色

-可调速控制,适合各种肤质
-可拆式刮刀,方便清洗及更换
-智慧式照明灯,让各个角落都能清楚看见

相关产品

UB-A9501

UB-A9501

UB-A9502

UB-A9502

UB-A9503

UB-A9503

UB-A9504

UB-A9504

UB-A9505

UB-A9505